Noorliikme avaldus

NIITVÄLJA RATSASPORDIKLUBI
 
AVALDUS
 
Soovin astuda MTÜ Niitvälja Ratsaspordiklubi noorliikmeks. Olen tutvunud klubi kodukorra ja isikuandmete töötlemise tingimustega ja kohustun seda täitma. Olen nõus tasuma juhatuse poolt määratud liikmemaksu.
 
Ees - ja Perekonnanimi:
Isikukood:
Telefon:
E-post:
 
 Kuupäev:                                                          Allkiri:
 
Avaldus palun saata võimalusel e-mailile: agnes.kutsar@gmail.com
 
»
Noorliikme avaldus.pdf