Juuniorliikme avaldus

NIITVÄLJA RATSASPORDIKLUBI
 
AVALDUS
 
Soovin astuda MTÜ Niitvälja Ratsaspordiklubi Juuniorliikmeks. 
Juuniorliikme Ees - ja Perekonnanimi:
Isikukood:
Telefon:
E-post:
 
Olen tutvunud klubi kodukorra ja isikuandmete töötlemise tingimustega. Olen nõus tasuma juhatuse poolt määratud liikmemaksu.
Lapsevanema  Ees - ja Perekonnanimi:
Isikukood:
Telefon:
E-post:
 
 Kuupäev:                                                          Allkiri:
 
Avaldus palun saata võimalusel e-mailile: agnes.kutsar@gmail.com
 
 
 
»
Juunorliikme avaldus