Vőistlemise info

Ratsutamisvõistlusi peetakse Eestis mitmesuguseid ja mitmetes eri kategooriates.

Ratsasporti Eestis koordineerib Eesti Ratsaspordi Liit. Põhilised võistlused on koondunud Eesti Ratsaspordi Liidu võistluskalendrisse ja neile rakenduvad ühesugused võistlusmäärustikud ja ratsutajatele ning hobustele kehtivad ühetaolised nõuded, mis on välja töötatud rahvusvahelise ratsaspordiföderatsiooni FEI (International Federation for Equestrian Sports) reeglistikust.  

Meie kodulehelt leiate ka infot Niitvälja Ratsakooli inimeste poolt organiseeritavate võistluste kohta.