Lihtliikme avaldus

 
   
 
NIITVÄLJA RATSASPORDIKLUBI
 
AVALDUS
 
Soovin astuda MTÜ Niitvälja Ratsaspordiklubi lihtliikmeks. Olen tutvunud klubi kodukorra ja isikuandmete töötlemise tingimustega ja kohustun seda täitma. Olen nõus tasuma juhatuse poolt määratud liikmemaksu.
 
Ees - ja Perekonnanimi:
Isikukood:
Telefon:
E-post:
 
 Kuupäev:                                                          Allkiri:
 
Avaldus palun saata võimalusel e-mailile: agnes.kutsar@gmail.com
 
»
Lihtliikme avaldus.pdf

 
NRK Ratsaspordiklubi
 
Kodukord
Isikuandmete töötlemise tingimused
Lihtliikme avaldus
Noorliikme avaldus
Juuniorliikme avaldus
 

   Niitvälja Ratsakool OÜ, Niitvälja 76603 Keila vald Harju maakond     
 
Soodne koduleht